MENSAHE PARA SA LINGGO NG PAGKABUHAY

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay, ginugunita po natin ang kaluwalhatian ng buhay ng Panginoong Hesukristo bilang tao-ang Kanyang pagbangon mula sa kamatayan bilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos.

Bilang guro at pinunong gumabay sa Kanyang mga disipulo, ipinakita Niya ang halaga ng pagiging tapat sa salita at ng pagpapakumbaba. Ipinaramdam Niya ang kalinga at pagmamahal sa maralita at mas nangangailangan. Sa kabila ng mga paratang sa kasalanang hindi Niya ginawa, ng mga paninira at kasinungalingan para dungisan ang Kanyang pangalan, ng tukso ng demonyo at matinding kalbaryo, buong loob pa ring isinabuhay ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos at inalay ang buhay para iligtas tayo mula sa kasalanan.

And as we observe Easter season, we also celebrate the triumph of our salvation history and our faith in the Risen Lord. With renewed hope and spirits, we commit ourselves to follow the teachings of the Lord and to do what is right and just for others.

Kaya naman sa bawat pagsubok at desisyon na ating pinagdadaanan at haharapin pa, lagi sana nating balikan ang diwa ng sagradong okasyong ito. Sa sangandaan kung saan may pagkakataon tayong piliin ang mga pinunong gagabay sa ating tatahaking landas, iluklok po natin ang mga uunahin ang kapwa bago ang sarili, ang magtatanggol sa ating mga karapatan, may pagpapahalaga sa buhay at dignidad, higit sa lahat, hindi nanakawin sa atin ang isang maunlad at makatarungang bukas.

Ipagdasal natin ang ating bansa, gayundin ang patuloy na pag-adya sa atin ng Panginoon mula sa masasama.Isang maligaya at makahulugang Pasko ng Pagkabuhay po sa ating lahat!

Office of Senator Leila de Lima
Rm. 502 & 16 (New Wing 5/F) GSIS Bldg., Financial Center, Diokno Blvd., Pasay City

Trunk Lines:
(632) 552-6601 to 70 local no. 5750

Direct Lines:
807-8489 / (Rm. 16) 807-8580 /local 8619

senleilamdelima@gmail.com

© 2019 Office of Sen. Leila de Lima. All rights reserved.