Dispatch from Crame No. 294: Sen. Leila M. de Lima’s Statement on “Endo” and Contractualization

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“All doubts in interpreting labor law should be resolved in favor of the worker.”

Isa ito sa mga basic legal principles na itinuturo sa law school na naalala ko nang lumabas ang resulta ng Bar Exams noong Huwebes.

At dahil sakto naman na nong araw ding yon ay binisita ako ng ilang labor leaders, napaisip ako’t natanong ko sa aking sarili:

“If doubts in law should favor the workers, should not doubts in life be resolved also to their benefit?”

Maraming “doubts in labor law”—mga butas ng batas at mga patakaran na ginagamit upang apihin ang mga api na.

Higit na marami ang “doubts in a worker’s life”—mga kakulangan sa aktwal na sitwasyon ng mga manggagawa ukol sa kanyang relasyon sa kapwa manggagawa, sa kanyang employer at sa gobyerno.

Pinakatampok at napapanahon sa sanlaksang mga duda o problemang ito ang mga usapin ng “Endo” at kontraktwalisasyon na may epekto sa, at naaapektuhan din ng mga pundamental na usapin ng mga manggagawa; seguridad sa hanapbuhay, sapat na sweldo, at mga karapatan sa pag-oorganisa at pakikipag-negosasyon sa employer.

Sa isyu ng “Endo”, ang polisiya ng pag-iwas na umabot ng anim (6) na buwan ang pagtatrabaho ng isang empleyado upang takasan ang regularisasyon, dapat na talaga itong magwakas. Hindi lang dahil sinabi ito ni Duterte (na hindi rin naman niya matupad-tupad) kundi ito ang nararapat.

Bakit may iba-iba pang klase ng empleyado sa Labor Code? Shouldn’t there be a presumption that all employees are regular? Accordingly, shouldn’t fixed-term employments be prohibited, except on justified and very limited circumstances like in the cases of clearly defined project and seasonal employments, as well as in the situation of relievers for employees who are temporarily absent? Even these fixed-term employees should be considered regular employees within a given term. And these regulars should all be entitled to fair wages and benefits. Pantay-pantay ang lahat ng manggagawa.

Ending “Endo”, however, does not automatically end contractualization, the bigger and more complicated issue. Kailangang ugatin ang problemang ito at sabay na ayusin ang mga butas sa batas sa paggawa at sa mismong relasyon ng manggagawa at kanyang pinagtatrabahuhan. It entails a resolution of both the doubts in labor law and in the life of the laborer.

Labor-only contracting, in all its forms and manifestations, should be strictly prohibited. Dapat maging malinaw ito sa batas at sa mga patakaran.

Sa isyu naman ng tinatawag na “legitimate job contracting”, dapat na masusing pag-aralan ito. Sa isang banda, sinasabi ng ilang grupo ng mga employer na hindi maiiwasan ang kumuha ng independent contractor at bahagi raw ng karapatan nila sa pag-aari ang kanilang kalayaan sa pangongontrata.

Sa kabilang panig naman, may takot at agam-agam ang mga labor leaders na tingkaran ang polisiya sa manpower o job contracting na diumano’y maghihikayat lamang na maging kontraktwal ang napakalaking bahagdan ng mga manggagawa sa atin. Papalabasin lamang daw na employer na ang isang kontraktor oras na magtaas siya ng kapital, nakakuha ng lisensya sa DOLE, at papalusuting nangongontrata sa isang linya ng serbisyo o trabaho na hindi diumano primarya o buod na negosyo ng prinsipal.

Kung mangyari ito, na ang manpower agency o job contractor na ang lalabas na employer ng marami nating manggagawa, mababalewala ang mga garantiya ng ating Konstitusyon para sa mga manggagawa sa kanilang seguridad sa hanapbuhay, nakabubuhay na sweldo, at mga karapatan sa pag-oorganisa at pakikipagnegosasyon.

There are pending bills in Congress that seek to address the problems of “Endo” and contractualization. They should be studied closely, and the inputs of all stakeholders—from the government, business and labor sectors—should be considered.

The output should represent the best solution that our Constitution envisions where the State will be able to effectively regulate the relations between workers and employers, and at the same time, it should recognize “the right of labor to its just share in the fruits of production and the right of enterprises to reasonable returns to investments, and to expansion and growth.”

Naniniwala ako na ang isang masigla at malakas na sektor ng paggawa ay patunay ng, at katuwang sa isang masaganang ekonomiya at makatarungang lipunan na papakinabangan ng lahat.

Isang mapagpalayang Araw ng Paggawa bukas, Mayo Uno.

Office of Senator Leila de Lima
Rm. 502 & 16 (New Wing 5/F) GSIS Bldg., Financial Center, Diokno Blvd., Pasay City

Trunk Lines:
(632) 552-6601 to 70 local no. 5750

Direct Lines:
807-8489 / (Rm. 16) 807-8580 /local 8619

senleilamdelima@gmail.com

© 2019 Office of Sen. Leila de Lima. All rights reserved.